Kunst- en cultuurprijs gemeente Meierijstad  2019

In 2019 is de eerste kunst- en cultuurprijs van de gemeente Meierijsatd uitgereikt. Een schaal werd uitgereikt binnen de professionele kunst en cultuursector,  een andere schaal werd binnen de categorie amateur en vrijwilligers uitgereikt.  Voor deze prijs heb ik een serie schalen ontworpen en uitgevoerd voor vier uitreikingen. De afbeeldingen herhalen zich en zijn uitgevoerd in vier verschillende kleurstellingen, zoadat ieder jaargang zich onderscheid met een andere kleurstelling.

Bomen verbinden, langs wegen en paden. Niet alleen de zichtbare kroon en stam is van waarde, maar ook dat wat onder de oppervlakte verborgen ligt, het enorme wortelstelsel met zijn grillige vertakkingen en verbindingen.


In 2018 is in Meierijstad een driestammige wilg geplaats. Elke stam van deze wilg staat symbool voor een gemeente die is opgegaan in Meierijstad. Gezamenlijk dragen zij de kroon. De drie stammen staan in een stevige kluit, herkenbaar als de contouren van Meierijstad.


De wortels zijn de ondergrondse vertakkingen tussen de gemeenten. De wortels symboliseren tevens dat in de kunst en cultuur veel niet zichtbaar is aan de oppervlakte. Veel inzet, onderzoek en oefening is onzichtbaar en verborgen voor degenen die het eindresultaat zien. Met deze kunst- en cultuurprijs wil de gemeente Meierijstad haar waardering uitspreken voor deze inzet.